About Us


Our Saudi Tax Knowledge Mentors

professional
professional
professional

Our Executive team (Indirect Taxes- VAT, IFRS):

ashu
SHASHANK
JAISHANKAR
g-jaishankar
pornima-sharma
sudhanshu-sinha
rajeev-jain
kapil-chopra
NIKUNJ

Our Knowledge Partners

Logo (1)
gsa
gst
Translate »